БЕСПЛАТНА ПРИРАЧНИК ЗА Испорака + 99 € | КОД: FREESHIP


Општи услови

Општи услови

Овие општи услови за договор (во натамошниот текст Општи услови) го регулираат процесот на купување и продажба на производите што ги нуди Lasers-Pointers.com (во натамошниот текст Lasers-Pointers.com) во каталогот достапен на неговата веб-страница www.Lasers-Pointers.com.

Општите услови ги врзуваат Lasers-Pointers.com и купувачот (Клиент), доделувајќи им низа права и обврски, од моментот во кој последниот прави и прифаќа нарачка преку споменатата страница. Тие се задолжителни и познаваат од обете страни, така што нивното прифаќање при регистрација како клиент е неопходно за да може да се официјализира нарачката. Затоа, Клиентот мора внимателно да ги прочита овие услови.

Насловите на различните клаузули се само информативни и нема да влијаат, да ја квалификуваат или да ја продолжат толкувањето на Општите услови.

Овие општи услови ќе бидат регулирани со одредбите во тековните законски регулативи.

1. Вклучени страни

Сопственик на компанија:
Име: Луис Корализа Санчез
НИФ: 4857077-Ј
Регистрирана канцеларија: C / San Juan Bautista N10 1A - 45600 - Talavera de la Reina - Толедо
Е-пошта (е-пошта): info@lasers-pointers.com

Клиент:
Клиентот ќе се смета на кој било корисник на веб-страницата www.Lasers-Pointers.com, каде што ќе нарачате нарачка и нејзино прифаќање истовремено во моментот на нејзиното завршување.

Клиентот мора да се регистрира како таков и да ги обезбеди следниве податоци за да може да ја постави нарачката: име и презиме или име на компанија, CIF / NIF, адреса на фактура, адреса на испорака, телефонски број за контакт и е-пошта за контакт. Во тоа време, мора да ги прифатите овие Општи услови.

Овие податоци обезбедени од Клиентот ќе бидат третирани во согласност со Условите за користење на веб-страницата (дел "Правно известување")

2. Цел на договорот

Продажбата на производите понудени од Lasers-Pointers.com на вашата веб-страница од страна на клиентот. Овие се производи на ласерски покажувачи наменети за приватна потрошувачка.

3. Понуда за понуда

Понудата е ограничена на производи што се појавуваат на веб-страницата www.Lasers-Pointers.com и важи за набавки низ целиот свет.

Секој производ има лист со податоци што ги покажува техничките карактеристики на производот, брендот, моделот, фотографиите, продажната цена со ДДВ вклучен на Полуостровот и Балеарските острови и периодот на достапност на производот со оглед на неговата испорака и достава на Клиентот.

Вкупната цена на нарачката ќе му биде соопштена на Клиентот во моментот на нарачката и однапред за прифаќање на истата.
Цената на производите е онаа што се појавува на Интернет во моментот на поставување на нарачката.

4. Прифаќање на понудата

Се јавува во времето во кое Клиентот дава експлицитна согласност за поставената нарачка. Претходно, во истото регистрација како клиент, клиентот мора да ги прифатил Општите услови.

5. Налози за плаќање

Постојат три начини да ја платите поставената цена за секоја нарачка, од која можете да го изберете Клиентот:

А) Плаќање однапред со банкарски трансфер:

Клиентот мора да изврши банкарски трансфер на сметката на Lasers-Pointers.com за висината на цената на производите од нарачката. Во трансферот мора да се наведе бројот на нарачката (бројот автоматски го доделува системот кога ќе заврши наредбата); Покрај тоа што означуваат како корисник на истите на Lasers-Pointers.com.

Преносот мора да се изврши во рок од десет дена од завршувањето на нарачката до банкарската сметка што ќе се појави по купувањето. Ако нема доказ за плаќање во тој период, нарачката автоматски ќе се откаже.

Б) Плаќање преку картичка:

Клиентот може да ја избере исплатата преку својата картичка, реализирајќи ја работењето во моментот на реализација на нарачката. Уплатата со картичка е 100% сигурна.

6. Испорака на нарачки

Времето на испорака на нарачките зависи од достапноста на производот или производите што ги составуваат, достапноста што е наведено во јазичињата на секој од производите во каталогот на Интернет www.Lasers-Pointers.com. Услови на достапност, за пресметување на време за испорака на нарачки, ќе бидат оние што се појавуваат на огласот на страницата во моментот кога нарачката ја става купувачот.

Во формализираните нарачки во режимот на плаќање однапред, исто така, ќе бидат земени во предвид за пресметка на роковите за испорака доказ за реализација на плаќањето од Клиентот преку банкарски трансфер или приход од готовина во број на банкарска сметка наведен од Ласерс- Покажувачи.com.

Сепак, овој период на достапност може да биде изменет во случај на истовремени нарачки за истиот производ или производи што водат до крајот на залихите на производот. Новото време на испорака ќе му биде укажано на Клиентот во најкус можен рок. Доколку крајот на залихата е конечен, Клиентот ќе се советува да избере помеѓу избор на друг производ освен слични карактеристики и цена слична на продадениот производ, или да ја откаже вашата нарачка, враќајќи ги однапред уплатените пари во случај на нарачки со модалитет Исплата однапред.

Доцнењето во испорака подолго од десет дена според терминот на достапност, одложување што може да му се припише на Lasers-Pointers.com, ќе му даде на Клиентот право на откажување на нарачката, доколку тој се манифестира во писмена форма преку е-пошта на адресата info @ ласери-покажувачи. com И, кога е применливо, парите платени однапред и без никакви побарувања за отштета, сегашност или иднина, директна или индиректна.

Времето на испорака ќе зависи од видот на пратката избрана од клиентот, ќе се појави за време на процесот на набавка. Овие услови се секогаш приближни и во ниту еден момент не се осигурани, затоа тие никогаш нема да бидат валидна причина за одбивање на пакетот или откажување на набавката, клиентот го разбира и претпоставува неговото прифаќање, како и побарувањето на направените трошоци што ги создадов ако не се заврши купувањето од оваа причина.

Нарачките кои не се доставени до Клиентот во рок од седум дена од денот на испраќањето од причини што не му се припишуваат на Lasers-Pointers.com ќе бидат вратени на продавачот, нарачката да се откаже за сите намени, да му се врати на Клиентот, доколку ги има, уплатените пари во однапред, и без никакви побарувања за штета, сегашност или иднина, директна или индиректна.

Испораката ќе се изврши од врата до врата на адресата за испорака, наведена во податоците за нарачката. Последователното менување на оваа адреса може да создаде низа трошоци што ќе ги сноси Клиентот.

Нарачките ќе ги доставува транспортната компанија на адресата за испорака наведена од Клиентот и лицето кое е утврдено како примател на истата. Овие информации ќе бидат вклучени во белешката за испорака на транспортната компанија, во која ќе бидат наведени и бројот на пакувања на пратката, вкупната тежина, бројот на нарачката и надоместот (само во случаи на нарачки направени во начин на плаќање против наплата) .

Испораките на гломазна или прекумерна тежина производи или на производи кои предизвикуваат потешкотии за испорака, ќе бидат доставени на порталот на посочената адреса.

Покрај белешката за испорака, фактурата за купување ќе се доставува до клиентот со секоја нарачка, по е-пошта.

Доколку фактурата недостасува, Клиентот може да ја побара по е-пошта на адресата info@lasers-pointers.com, наведувајќи го името на носителот на фактурата и бројот на нарачката и повторно ќе ви биде испратен по е-пошта.

Доколку, за време на испорака, тоа е јасно и јасно видливо, без потреба да се справи со пакувањето на пакувањето или пакувањето на производот, дека производот има дефекти предизвикани од оштетување на транспортерот или, на ист начин, грешка во примената стока, Клиентот мора да ја сними во белешката за испорака и да ја достави до Lasers-Pointers.com (преку е-пошта адресирана на адресата info@lasers-pointers.com) во рок од 24 часа по приемот на нарачката со цел да да може да побара враќање на погодениот производ и со него замена со нов или поврат на цената платена од истиот.

Дефектите произведени во транспортот кои се значителни само по пакувањето на производот, мора да бидат соопштени во првите 24 часа од приемот на нарачката по електронска пошта адреса на адресата info@lasers-pointers.com, што укажува на штетите предизвикани во производот и барање за враќање на погодениот производ и со него замена со нов или поврат на цената платена од истиот.

7. Поништување на нарачки

Само откажувањата од нарачките ќе бидат прифатени ако вашата нарачка сè уште не е испратена. Во случај да е веќе подготвено, но не е испратено, ако сакате да го откажете, можете да го сторите тоа под претпоставка цена од 10 € што ќе се намали од веќе платената сума како обработка на нарачката. Ако сè уште не сте ја платиле нарачката за избор на метод на плаќање по породувањето, мора да ги платите 10 € преку банкарскиот депозит на која било од сметките што ќе ви бидат дадени, доколку не го претпоставите и прифатите таквиот долг со Ласерс-Поинтер. com Кои ќе ги преземат правните мерки што смета дека се соодветни за враќање на оваа сума. Ако вашата нарачка е веќе испратена, можете да ја испратите во рок од максимум 14 дена, но трошоците за испорака ќе ги сноси клиент / купувач, плус ќе ви биде одземено од износот што ќе ви биде вратен 15 € за трошоците за испорака на наш дел и Обработка на нарачката.

Обврска на купувачот / клиентот е да се осигура дека бараниот производ е оној што го сакате и доколку се сомневате во врска со тоа, обврска е купувачот / клиентот да го контактира Lasers-Pointers.com да се распрашува за производот пред неговиот набавка.

Во случај купувањето, штом било испратено, е одбиено од примачот / клиентот од други причини освен Lasers-Pointers.com, тој може да ги побара трошоците за испорака на примачот на истиот, принудувајќи го вториот да ги плати вкупните направени трошоци за испорака да се проценува на 20 €.

8. Гаранција за производи

Правната рамка на гаранција (Закон 23/2003, од 10 јули, за гаранции во продажба на производи за широка потрошувачка) има за цел да му обезбеди на Клиентот различни опции да бара санитација, кога стекнатото добро не одговара на договорот, давајќи му ја опцијата на барање поправка или замена на доброто, освен ако тоа е невозможно или непропорционално. Кога поправката или замената не е можна или неуспешна, потрошувачот може да побара намалување на цената или раскинување на договорот. Производите имаат гаранција од 2 години од денот на приемот на пратката. Производителите на производите се единствено одговорни за гаранцијата и ја обезбедуваат потребната техничка и пост-продажба поддршка. Во случај клиентот да има какви било проблеми со производ, ве молиме контактирајте со Службата за техничка помош (SAT) утврдена од секој производител.

Врз основа на ова, Lasers-Pointers.com ќе му одговори на Клиентот на кој било недостаток на сообразност што постои во моментот на достава на производите од нарачката, сфатена како стока за приватна потрошувачка.

Гаранцијата на Lasers-Pointers.com е 6 месеци како дистрибутер, по 6 месеци од датумот на нарачката, гаранцијата се нуди директно од производителот. Lasers-Pointers.com во случај на неуспех на еден од овие производи ќе му понуди на купувачот адреса на производителот да го испрати истото за поправка или замена. Трошоците за ова враќање ќе ги сноси купувачот во секој случај.
· Доколку дефектот излезе на виделина во текот на првите 6 месеци од испораката на доброто, се претпоставува дека аномалија веќе постоела кога го купил и потрошувачот не мора да докаже ништо.
· Меѓутоа, доколку недостатокот на сообразност се манифестира по 6 месеци и во сомнителни случаи, производителот може да бара независен експертски извештај за да се процени гаранцијата. Во очигледни случаи на дефект или нередовно работење под гарантен рок, нема проблем.
Во секој случај, за време на кој потрошувачот е лишен од производот е суспендирана пресметката на рокот на гаранцијата; На пример, ако поправката на објектот трае 15 дена, гарантниот рок ќе заврши 15 дена подоцна од првично планираното.

За да се справи со оваа гаранција, Клиентот мора да контактира со Lasers-Pointers.com со испраќање е-пошта на адресата info@lasers-pointers.com во која ќе наведе: име на сопственикот на фактурата, број на нарачка, број Фактура и причина за несообразност.

Ако треба да ни го испратите вашиот производ за преглед, адресата за испорака ќе биде обезбедена. Трошоците за испорака ќе ги сноси клиентот. Следна до оштетената ставка мора да содржи копија на фактурата за купување и договорот за гаранција правилно потпишан од Техничката поддршка. По 7 дена од побарувањето на клиентот до Lasers-Pointers.com, доколку производот не е обработен и доставен на местото посочено од Техничката поддршка, нашето одделение нема да го прифати побарувањето и ќе го откаже споменатото барање со откажување на кој било вид на гаранција на апаратот. Ако оштетената компонента е примена поради лошата амбалажа, ние нема да се грижиме за поправката. Известување за проблемот на клиентот и негово решавање директно од клиентот и агенцијата за транспорт. Секој материјал што не ги исполнува овие карактеристики ќе ви биде испратен назад, дури и ако материјалот е во согласност со другите делови од гаранцијата. Ако изберете несигурен начин на испорака и пакетот е оштетен, клиентот ќе одговара за загубата.

- Процес на гаранција.

А) Доколку приемот на производот докаже дека штетата е покриена со условите за гаранција, откако ќе се санира или замени, ќе му се вратат на клиентот без трошоци.

· Поправете или заменете. Првата работа што треба да направите е да го испратите производот за да го поправите или замените со нов. Изборот почива кај продавачот, кој ќе одлучи врз основа на трошоците генерирани од секоја опција: ако едниот од нив е непропорционален на другиот, продавачот може да избере најзгодно за нивните интереси, сè додека потрошувачот не претпостави поголеми недостатоци. Во случај да не е достапен истиот напис, ќе се изврши промена во написот за еднаква или поголема корист, секогаш информирање за тоа и претходно прифаќање, и под услов барањето од клиентот да не е непропорционално, како што е наведено во законот 23/2003 од 10 јули гаранции за продажба на потрошувачки производи (БОЕ бр. 165 од 11-07-2003)
· Намалување на цената или раскинување на договорот. Кога не е можно (или разумно) да се замени производот со нов, кога поправката или замената не служи за оставање на производот во услови на сообразност, кога временскиот период е претеран ... потрошувачот може да одлучи помеѓу прашува за намалување на цената Или раскинете го договорот (сè додека е важен недостатокот на сообразност). Покрај тоа, потрошувачот има право да се компензира за отштета.

Lasers-Pointers.com од причини кои не се од компанијата, не се обврзува на испорака на производот што се бара во одреден временски период, во временски период пропишан од веледрогерија или производител, термин што ќе му биде доставен на клиентот преку пошта .

Пратната испорака ќе се изврши по редовна пошта, со што купувачот ќе биде одговорен за каква било загуба, штета или загуба, во случај да претпочита пратка осигурена и побрза да може да избере да ја врати по пат на експресен курир, мора да плати 3 €. Оваа сума ќе биде платена со банкарски трансфер.

Б) Доколку приемот на производот докаже дека опремата работи совршено, таа ќе се врати на клиентот и клиентот мора да ги плати генерираните трошоци за превоз, како и трошоците за ракување и проверка, проценети на вкупна сума од 10 €. Пратната испорака ќе се изврши по редовна пошта, а купувачот е одговорен за каква било загуба, штета или загуба, во случај да претпочита пратка осигурена и побрза да избере да ја врати со експресен курир, зголемувајќи ја сумата 3 € плус, 13 € во вкупно. Оваа сума ќе биде платена со банкарски трансфер.

В) Ако, по приемот на производот, се утврди дека дефектот на опремата не ги крши условите за гаранција, гаранцијата ќе се укине. Предметот ќе му биде вратен на клиентот и мора да бидат платени генерирани трошоци за транспорт, како и трошоци за ракување и проверка, проценети на вкупен износ од 10 €. Пратната испорака ќе се изврши по редовна пошта, а купувачот е одговорен за каква било загуба, штета или загуба, во случај да претпочита пратка осигурена и побрза да избере да ја врати со експресен курир, зголемувајќи ја сумата 3 € плус, 13 € во вкупно. Оваа сума ќе биде платена со банкарски трансфер.

Откако ќе се изврши прегледот на пратката на апаратот, проценетите трошоци од 5 € што соодветствуваат на каква било промена на адресата или незадоволството, или по барање на клиентот или затоа што неправилно е наведено во нарачката, ќе ги сноси клиентот.
Ако пакетот се врати со погрешна адреса, отсуствува, не собирајте или одбивајте, клиентот ќе биде известен кога ќе го примиме во нашата канцеларија, така што тој ќе избере да направи со тоа. Во случај да побарате нова пратка, мора да платите 5 € како цена за испорака. Willе потрае еден месец од известувањето од наша страна да се согласиме со резолуција, откако овој пат без одговор ќе се смета за непочитување на купувањето и откажување од вашите написи и сумата што ја плаќаат нив.

- Гаранции за гаранција.

Нема да се прифатат никакви гарантни случаи кога производите биле неправилно користени или не според нивните карактеристики од страна на Клиентот.

Производите се надвор од гаранција од следниве причини:

· Неправилна употреба, манипулација или одржување од страна на Клиентот на уред или компонента.
· Компоненти изгорени од електрични бранови или пренапони.
· Скршени или оштетени компоненти што се предмет на влијание.
· Неправилна поправка, модификација од страна на клиент на тим.
· Влошување, елиминација или прикривање од страна на клиентот на гарантната етикета на Lasers-Pointers.com или производителот на сите производи (вклучувајќи етикети со сериски броеви и безбедносни пломби).
· Грешки што се јавуваат како резултат на неправилна употреба или надвор од наведените услови на животната средина, дефекти во инсталацијата или абење поради нормална употреба на опремата.
· Оштетување предизвикано од катастрофи како што се пожари, поплави, ветер, земјотреси или бури.
· Естетички или изгребана штета кај пластични материјали како што се цревата.
· Оштетување предизвикано од удари со други предмети, падови, истури на течности или потопување во течности.
· Дефект како резултат на манипулации од неовластени техничари, како и последователни измени или дополнувања што не се вклучени во оригиналната конфигурација.
· Грешки поврзани со конфигурациски грешки или некомпатибилности на компонентите.
· Потрошни делови, како што е батеријата. Намалувањето на траењето на батеријата заради повторено полнење / празнење процеси се смета за нормално.
· Оштетување случајно, злоупотреба, злоупотреба или несоодветни апликации.
· Влошување поради нормална употреба.
· Било оштетување или оштетување ако серискиот број и етикетата со баркод на производот или која било од неговите компоненти се изменети, избришани или отстрани.

9. Право на повлекување

Клиентот има право да ја повлече нарачката во рок од 14 работни дена од приемот на налогот, утврден во член 44 од законот 7/1996, од 15 јануари, за трговија на мало.

Клиентот мора во рок од 14 дена да ја извести Lasers-Pointers.com преку е-пошта (info@lasers-pointers.com). На овој начин Клиентот може да биде информиран за постапката за враќање на нарачката (повратен број, начин на испорака и адреса за испорака).

Целата стока мора да се врати во нејзината оригинална амбалажа непроменета, во совршена состојба и без да се блокира. Клиентот мора да се прилагоди и да преземе соодветни мерки за заштита и пакување на производот што се испраќа до нашите магацини. Инаку, Lasers-Pointers.com го задржува правото да одбие враќање.

Надвор од овој период, нема да бидат прифатени никакви одземања од нарачката, ниту ќе се наложат нарачки за набавка на стоки направени според спецификациите на Клиентот или јасно персонализирани, или кои, според нивната природа, не можат да се вратат или можат да се влошат или истекуваат брзо; И барања за снабдување со звучни записи или видеа, дискови и софтвер што се отпечатени од Клиентот, како и компјутерски датотеки, електронски доставени, способни да бидат преземени или репродуцирани веднаш за трајна употреба. Ако пакетот се врати неправилно или нецелосно, клиентот ќе биде известен кога ќе го примиме во нашата канцеларија за да може да избере што сака да прави со тоа. Willе имате еден месец од известувањето од нас да се согласите резолуција, откако овој пат без одговор ќе се земе предвид дека тој го непочитува купувањето и се откажува од неговите написи и сумата платена за нив.

Клиентот кој ќе ги сноси директните трошоци за враќање на производот на Lasers-Pointers.com. Само во случај враќањето да е за грешка во испорака или други причини кои не се прифатливи за нас, ние ќе се погрижиме за трошоците за испорака. Ние не прифаќаме какво било враќање во шпедиција. Клиентот ќе биде одговорен за каква било штета предизвикана при транспорт на поврат на производот. Враќањето мора да се достави до дестинацијата во рок од 14 дена од денот на прифаќањето на повратот. Во спротивно, ќе биде одбиено и вратено.

Кога Клиентот го искористил правото на повлекување или право на повлекување, еднаш ја примил стоката и потврдил дека е во совршена состојба Lasers-Pointers.com ќе има обврска да ги врати суми што ги плаќа Клиентот помалку од трошоците за пратка, плаќање провизии, Враќање на трошоците, како што се банкарски трошоци и трошоци за обработка, проценети на 10 €. Враќањето на овие суми ќе се изврши што е можно поскоро и, во секој случај, во максимум рок од триесет дена од повлекувањето или решението.

10. Обврски на клиентот

Прочитајте ги сегашните Општи услови пред регистрацијата како клиент.
Почитувајте ги општите услови откако ќе се прифати нарачката.
Плаќајте ги договорените цени во моментот на поставување на нарачката.

11. Обврски за Lasers-Pointers.com

Доставете го производот во добра состојба на испратената локација за испорака.
Почитувајте ја цената на налозите договорени во моментот на завршувањето на истите.

12. Права на клиентите

Добијте производи кои ја сочинуваат вашата нарачка во совршена состојба.

13. Права на ласери-Pointers.com

Добивај плаќање на нарачки.
Изменете ги цените утврдени на вашата веб-страница за вашите производи.
Изменете ги времето на испорака на производот во зависност од достапноста на истите.
Откажете ги нарачките за неплаќање од страна на Клиентот.
Откажете ја веб-страницата без претходна најава.

14. Известувања

Заради известувања, барања и списи од кој било вид на кој се доведува овој договор, Lasers-Pointers.com се смета за адреса наведена во овие Општи услови.

15. Валидност на клаузули

Дури и ако клаузулата од овој договор или еден од нејзините делови е невалидна или неприменлива, остатокот од клаузулите или неговите делови ќе продолжат да бидат валидни и вредни.

16. Применливи прописи

Овие општи услови се регулирани со сегашното законодавство во Шпанија, а особено со: Граѓански законик, закон 26/84 од 19 јуни Општо за одбрана на потрошувачите и корисниците, закон 7/98 од 13 април, Општи услови за вработување, закон 7 / 96 од 15 јануари за уредбата на трговијата на мало, Директива 2000/31 ЕК на Европскиот парламент и Советот од 8 јуни, Закон 34/2002 од 11 јули за услуги на информатичко општество и електронска трговија, закон 23/2003 од 10 јули , Гаранции за продажба на производи за широка потрошувачка и прописите што ги развиваат.

Доверливост

Следниве се Условите за користење на веб-страницата www.Lasers-Pointers.com:

1. Генералниот

Користењето на оваа веб-страница и / или регистрирањето како корисник претпоставува прифаќање на овие Услови на употреба и општите услови на договорот.

2. Сопственост на оваа веб-страница

Оваа веб-страница е во сопственост на Lasers-Pointers.com Сите права на нејзината содржина, слики, текст, дизајн и софтвер се во сопственост на Lasers-Pointers.com.
Сите елементи на оваа веб-страница, вклучително и без ограничување, неговиот дизајн и содржина се заштитени со законите за интелектуална сопственост, индустриска сопственост и меѓународни договори во врска со авторското право.

3. Употреба на содржината

Освен ако не е експлицитно овластено од Lasers-Pointers.com, не смеете да ја репродуцирате, пренесувате или на друг начин да ја искористите содржината на оваа веб-страница на кој било начин.

4. Одговорности

Иако Lasers-Pointers.com вложува максимални напори за да се обезбеди точноста и точноста на содржината на оваа веб-страница, таа може да содржи грешки или неточности. Следствено, ние не гарантираме точност, сигурност или точност на нејзината содржина.
Lasers-Pointers.com ја отфрла одговорноста за информациите содржани во веб-страниците на трети страни поврзани со линкови, со веб-страницата Lasers-Pointers.com.

Под никакви околности Lasers-Pointers.com нема да биде одговорен за каква било штета или повреда на кој било вид што произлегува од, или во врска со, употребата на оваа веб-страница.

Вие мора да го обесштетите Lasers-Pointers.com против какви било штети како резултат на неуспехот во исполнувањето на овие услови или употребата на содржината на оваа веб-страница без претходно овластување.

5. Разделност

Доколку која било одредба од сегашните услови е неважечка или стане неважечка или станува неизвршна според законот што се применува, таквата одредба нема да има ефект, туку само во обем на тој недостаток на валидност, и нема да влијае на која било друга одредба на Тековните услови.

6. Законодавство и применлива надлежност

Овие општи услови мора да бидат толкувани и регулирани со сегашното законодавство во Шпанија. Секој спор што произлегува од овие услови мора да се реши во судовите Толедо, Шпанија. Сепак, ова нема да го спречи Lasers-Pointers.com да оствари право на решавање на какви било парници во друга надлежна надлежност.

7. Модификации

Lasers-Pointers.com го задржува правото да ја промени содржината на оваа веб-страница во секое време и без претходно известување.

8. Приватност целосно загарантирана

Органски закон 15/1999, од 13 декември, Заштита на личните податоци. Собраните лични податоци ќе подлежат на автоматска обработка и ќе бидат инкорпорирани во датотеките со податоци на Луис Корализа, Санчез, кои се одговорни за неговото одржување и употреба.
Клиентот гарантира дека личните податоци дадени на Lasers-Pointers.com се точни и е одговорна за комуникација на какви било промени во нив. Сопственикот на податоци може да ги искористи правата на пристап, исправка и, по случај, откажување со испраќање на е-пошта на: info@lasers-pointers.com